Teambuilding

Is het waar wat ik waarneem?

Teambuilding voor bedrijven.

katleeuw

In een team waar mensen elkaar nauwelijks ontmoeten ligt de kracht bij waarneming en communicatie.

Wil je het ‘juiste’ waarnemen en communiceren dan is het belangrijk om jezelf in de waarneming en de communicatie mee te nemen. Waarneming en communicatie zijn nooit eenzijdig.

 

In deze korte cursus leer je onderscheid te maken tussen de waarnemer en het waargenomene.

Je onderzoekt of er storingen zijn in jouw waarneming zodat je kunt leren hier anders mee om te gaan.

Met als resultaat een zuivere/eerlijke waarneming.

Een sterk team heeft zorg voor elkaar als de deelnemers zich open durven te stellen.

Er is niets menselijker dan toe te geven dat je iets niet kan of durft.

Juist je afweer mechanisme zorgt voor wrijving binnen een team.

Door deze cursus krijgen de teamleden de kans om verbondenheid te bewerkstelligen.

Iets wat van groot belang is vanuit ‘eenzame’ posities.

 

Het team( het geheel) is meer dan de som der delen(de werkers).

Door kennis te hebben van elkaars zwakte en door gebruik te maken van elkaars kracht krijgt ieder teamlid de kans om te groeien in zijn/haar functie.

 

Door veranderende structuren binnen bedrijven zie je dat de eindverantwoordelijkheid vaak ver van de werkvloer ligt.

Het is bijzonder belangrijk dat de eindverantwoordelijke voeding krijgt van de werkvloer want daar ligt de kracht.

Dit verlangt van de werker op de vloer dat hij/zij gaat staan voor de belangen van de cliënt.

Jouw waarneming is van cruciaal belang zodat de eindverantwoordelijke de juiste beslissing kan nemen.

Vervolgens komt ook jouw manier van communiceren aan bod. Vaak heb je hier een vorm in eigen gemaakt die niet altijd dient aan het doel, namelijk het belang van de cliënt en de zorg voor jezelf.

 

In deze cursus maak ik ook gebruik van mijn kennis van systeemtherapie.

Ik zie het team als een systeem waarin de afzonderlijke leden allemaal werken vanuit een positieve intentie.

Er zal niemand zijn die zo’n zware doelgroep kiest om vervolgens met opzet zijn cliënten/ collega’s dwars te zitten.

Dit gebeurt altijd uit onmacht of onzuivere waarneming.

 

 

‘De krachtigste mensen

                     zijn die mensen die hun zwakte onder ogen durven te zien.’

 

 

 

 

 

 

 

My name is teambuilding, but people call me teambuilding.
Here is my homepage: .
My Website and work as an at .