mindfulness/awareness

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme en staat voor bewust aandacht geven aan de gewaarwordingen in het huidige moment, op een nieuwsgierige, niet-oordelende, accepterende manier (Kabat-Zinn, 1990;
Kabat-Zinn, 2003; Segal, Williams, & Teasdale, 2002; Bishop et al., 2004).Dit kunnen zintuiglijke gewaarwordingen zijn, lichamelijke sensaties, maar ook gedachten en emoties. Het opmerken van deze gewaarwordingen, precies zoals ze zijn, op dít moment, zonder evaluatie of interpretatie, zonder het anders te willen hebben dan hoe het nu is en zonder er direct op te reageren, dát is mindfulness.

herstel van awareness in de therapeutische situatie
Wanneer mensen ongevoelig zijn, kunnen zij niet adequaat oriënteren en efficiënt handelen. Om dit te herwinnen moet men de awareness herstellen, betreffende: de zintuiglijkheid; het in contact treden; de opwinding en de gestaltformaties. Dit is mogelijk door de therapeutische situatie als een experimentele situatie op te vatten. De gestalttherapeut stelt geen expliciete of impliciete eisen aan de cliënt zoals: ‘raap je bij elkaar’ of ‘je moet je ontspannen’ of ‘niet censureren’ of ‘je bent ondeugend; je hebt weerstand’ maar realiseert zich dat daardoor de moeilijkheden van de cliënt groter worden, z/hij kan neurotischer worden of zelfs wanhopig. Wel worden er een aantal experimenten aangeboden die, en dit is van het grootste belang, niet opgevat moeten worden als taken die voltooid moeten worden, maar als oefeningen waar men zichzelf in ervaart. Er wordt expliciet gevraagd, “wat maak je mee als je dit herhaaldelijk probeert te doen?” Met deze methode komen de moeilijkheden van de cliënt aan de oppervlakte. Niet de taak is het centrale thema maar dat wat het succesvol uitvoeren van de taak in de weg staat, is het centrale thema. Op deze wijze worden de storingen in de gestaltformatie ontdekt en kunnen zij worden doorgewerkt.

Boeddhisme en staat voor bewust aandacht geven aan de gewaarwordingen in het huidige momen
Price:
Category: mindfulness awareness     Product #:
Regular price:,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

gestalttherapie by